Loading

wait a moment

Gjeldsregister

Etter mange år med diskusjoner har staten nå kommet frem til at et gjeldsregister ville vært veldig fint å lage et register som viser all gjeld som vi har. Dette for å hindre folk i å ta opp for mye gjeld raskt. Når man tar opp forbrukslån så blir ikke dette registret i et register, men det blir heller registrert på din skattemelding. På denne måten vil det fort gå et år før du får oppført gjelden din på meldingen. Det betyr at du kan gjøre mye skade på kort tid ved å ta opp for mye gjeld, mer enn det bankene ville gi deg om du hadde informert de om gjelden du har tatt opp.

Et gjeldsregister er et forslag fra staten for å begrense vår mulighet til å ta opp mer lån enn det vi klarer å betjene. Om dette er en god løsning er en annen sak. Det kommer an på hvor mye du liker at staten sitter og forteller deg hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre. Det kan fort bli litt mye foreldrerolle og litt lite substans. Folk er vokse og bør få lov til å bestemme selv.